Política de privacitat

Data efectiva de la present política de privacitat: 11/04/2024

A EGEA FISIOTERÀPIA ens preocupem per la privacitat i la transparència.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

LAURA EGEA LOPEZ  

38850607L

C/ CARME 107 1º 3ª – 08380 – MALGRAT DE MAR – BARCELONA

636 13 30 60

[email protected].

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

LAUDE CONSULTORIA Y FORMACIÓN, S.L.

 C/ SALVADOR ESPRIU 8, 17246, SANTA CRISTINA D’ARO

 [email protected]

A continuació, indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractament de dades dels subscriptors a la Newsletter: Realitzar l’enviament de la nostra Newsletter i altres comunicacions promocionals d’interès per als subscriptors de la mateixa. En el cas de no facilitar les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: Realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres serveis i atendre la sol·licitud, així com altres contactes comercials i realitzar, en el seu cas, l’enviament de comunicacions promocionals, inclús per via electrònica. En cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Gestionar els Currículum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

En cap dels tractaments no es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

 • Tractament de dades dels subscriptors a la Newsletter: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i segueixin essent necessàries per a les finalitats descrites.
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, sempre que siguin necessàries per a les finalitats descrites. Es suprimiran una vegada deixin de ser necessàries per a la finalitat descrita.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Tractament de dades dels subscriptors a la Newsletter:
  • Consentiment de l’interessat: Realitzar l’enviament de la nostra newsletter i altres comunicacions promocionals d’interès pels subscriptors a la mateixa (RGPD, art. 6.1.a, y LSSICE art.21)
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes:
  • Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
  • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD 19, RGPD art. 6.1.f).
  • Consentiment de l’Interessat: Enviar comunicacions promocionals per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball:
  • Execució d’un contracte: Gestió dels Curriculum Vitae lliurats pels candidats per a realitzar els processos de selecció de personal per a la cerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Tractament de dades dels subscriptors a la Newsletter: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països en cap dels tractaments.

No obstant això, la utilització de Google Analytics pot implicar la transferència internacional de dades recollides per les cookies d’aquest tercer, atès que Google pot emmagatzemar les cookies en servidors fora de l’Espai Econòmic Europeu. Aquestes dades seran exclusivament els recollides mitjançant les cookies de Google Analytics, com ara l’identificador numèric que s’associa a l’usuari, les seves sol·licituds d’accés o estat de sessió. Pot consultar més informació en la nostra política de cookies i en la del tercer (https://policies.google.com/technologies/cookies).

Aquesta transferència de dades queda legitimada per les garanties de protecció ofertes pel tercer (certificació de Google en el marc de privacitat EU-EUA Data Privacy Framework https://policies.google.com/privacy/frameworks).

 

 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EGEA FISIOTERAPIA  estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, EGEA FISIOTERAPIA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a [email protected].  

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a EGEA FISIOTERAPIA procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Tractament de dades dels subscriptors a la Newsletter:
  • Adreces postals i electròniques.
 • Tractament de dades de potencials clients i contactes:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
  • Informació comercial.
 • Tractament de dades de candidats a un lloc de treball:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
  • Informació comercial.
egea fisioterapia fisioterapeutes malgrat de mar

Egea Fisioteràpia és una clínica de fisioteràpia a Malgrat de Mar (Barcelona). Som fisioterapeutes col.legiats i fem tractaments de fisioteràpia, fisioteràpia esportiva, fisioteràpia del sòl pèlvic i fisioteràpia pediàtrica. Centre INDIBA a Malgrat de Mar. Clínica especialitzada en ones de xoc a Barcelona. 

Malgrat de Mar – Santa Susanna – Palafolls – Calella – Pineda de Mar – Tordera – Blanes