Política de privacitat a les xarxes socials /
Política de privacidad en redes sociales

CATALÀ

De conformitat amb el que s’estableix a la Llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) i la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal, l’empresa Responsable indicada a la política de privacitat informa als usuaris que ha procedit a crear un perfil en diverses xarxes socials, amb la finalitat de promocionar les seves instal·lacions, activitats i esdeveniments.

L’usuari que disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada pel responsable mostra així interès en la informació que es publiqui en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per a la visualització d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

Per a facilitar el coneixement a l’usuari, indiquem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Tanmateix, qualsevol persona té dret a accedir, rectificar, limitar, oposar-se, portar i suprimir les seves dades. Trobareu més informació sobre aquests drets i com exercir-los en la política de privadesa d’aquesta mateixa web.

El Responsable, a través del seu perfil en l’esmentada xarxa social, realitzarà les següents actuacions:

  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social, sobretot en cas de contacte inicial per part de l’usuari.
  • Accés a la informació pública del perfil de l’usuari
  • Actualitzacions de l’estat i realització de publicacions en la pàgina del Responsable, que podrà aparèixer en el perfil de l’usuari.

El Responsable té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions,  per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

CASTELLÀ

De conformidad con lo que se establece en la Ley 34/2002, 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) y la normativa vigente y aplicable de protección de datos de carácter personal, la empresa Responsable indicada en la política de privacidad informa a los usuarios que ha procedido a crear un perfil en diversas redes sociales, con el fin de promocionar sus instalaciones, actividades y eventos.

El usuario que dispone de un perfil en la propia Red Social y ha decidido unirse a la página creada por el responsable muestra así interés en la información que se publique en la Red. Al unirse a nuestra página, nos facilita su consentimiento para la visualización de aquellos datos personales publicados en su perfil. El usuario puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia Red Social, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad.

Para facilitar el conocimiento al usuario, indicamos el enlace a la política de privacidad de la Red Social:

Sin embargo, cualquier persona tiene derecho a acceder, rectificar, limitar, oponerse, llevar y suprimir sus datos. Encontrará más información sobre estos derechos y cómo ejercerlos en la política de privacidad de esta misma web.

El Responsable, a través de su perfil en la citada red social, realizará las siguientes actuaciones:

  • Enviar mensajes personales e individuales a través de los canales de la Red Social, sobre todo en caso de contacto inicial por parte del usuario.
  • Acceso a la información pública del perfil del usuario
  • Actualizaciones del estado y realización de publicaciones en la página del Responsable, que podrá aparecer en el perfil del usuario.

El Responsable tiene acceso y trata esa información pública del usuario. Estos datos sólo son utilizados dentro de la propia Red Social. No están incorporadas a ningún sistema de tratamiento.

El usuario siempre puede controlar sus conexiones, eliminar los contenidos que dejen de interesarle y restringir con quien comparte sus conexiones, para ello deberá acceder a su configuración de privacidad

egea fisioterapia fisioterapeutes malgrat de mar

Egea Fisioteràpia és una clínica de fisioteràpia a Malgrat de Mar (Barcelona). Som fisioterapeutes col.legiats i fem tractaments de fisioteràpia, fisioteràpia esportiva, fisioteràpia del sòl pèlvic i fisioteràpia pediàtrica. Centre INDIBA a Malgrat de Mar. Clínica especialitzada en ones de xoc a Barcelona. 

Malgrat de Mar – Santa Susanna – Palafolls – Calella – Pineda de Mar – Tordera – Blanes